Πιστοποιήσεις

Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005 (περιλαμβάνει ΗACCP). Πιστοποιούμαστε από την tüv Hellas.

Εφαρμόζουμε τις διατάξεις και πληρούμε τις απαιτήσεις του κανονισμού (Ε.Κ.) 834/2007 για συσκευασία, αποθήκευση και εμπορία βιολογικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Πιστοποιούμαστε από τη ΔΗΩ.

Ο αλφαριθμητικός κωδικός που πιστοποιεί την ελληνικότητα του προϊόντος είναι EL 40 177.

Χημικές Αναλύσεις

Χημικές Αναλύσεις

Οργανοληπτικές δοκιμές

Οργανοληπτικές δοκιμές